Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА сайт НА ФК Локомотив Мездра

ФК Локомотив Мездра, като собственик на домейна lokomotivmezdra.com , събира и обработва, предоставените доброволно от Вас, лични данни при посещаването на сайт на клуба, както и при използваните в него услуги.

Необходимостта от тези действия е породена от желанието ни да осигурим неговата максимална функционалност, както и по-качествен и бърз достъп до информация или услуги.

ФК Локомотив Мездра използва предоставените от Вас лични данни единствено за нуждите на сайт на клуба – lokomotivmezdra.com и предоставяните чрез него услуги.

Изключение от правилото се допуска само тогава, когато същите бъдат изискани по законов ред от държавни институции, имащи право да разполагат с тях.

Вашите лични данни се обработват само от служители, оторизирани да боравят с тях за нуждите на сайт на клуба.

Личните данни, които ФК Локомотив Мездра обработва при посещаване сайт на клуба – lokomotivmezdra.com , са следните:

  • При осъществяване на връзка с клуба чрез използване на електронна поща или форма за обратна връзка: email, име, адрес и телефон.
  • При достъп до функционалностите на сайт на клуба – lokomotivmezdra.com : местоположение, IP адрес, браузер и операционна система.
  • При регистрация в сайт на клуба – lokomotivmezdra.com : имена, данни за контакт, адрес, телефон, електронна поща, националност, пол, потребителско име и парола.
  • При използване на online магазина на ФК Локомотив Мездра и осъществяването на поръчки през него: имена, данни за контакт, адрес, телефон, електронна поща, националност, пол, потребителско име и парола, начини и средства за плащане.

Сайт на ФК Локомотив Мездра – lokomotivmezdra.com използва т.н. „бисквитки“/cookies. Същите се използват за съхраняване на настройки и идентификатори, имащи за цел по-добрата и лесна навигация в сайта от страна на потребителите.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от ФК Локомотив Мездра в рамките на една календарна година от последното влизане в сайт на клуба – lokomotivmezdra.com и/или след прекратяването на регистрацията Ви в него.

В случай, че имате въпроси, касаещи обработването и правото на достъп до Вашите лични данни, както и ако желаете същите да бъдат коригирани или допълнени, ФК Локомотив Мездра ще Ви съдейства, като за целта можете да се свържете с нас, използвайки следните контакти: е-mail: [email protected]

ФК Локомотив Мездра няма да обработва неоснователно повтарящи се заявки, както и такива, застрашаващи поверителността на останалите потребители на сайт на клуба – lokomotivmezdra.com

При промяна в политиката за защита на личните данни, касаеща сайт на ФК Локомотив Мездра – lokomotivmezdra.com, съобщение за нея ще бъде публикувано на видимо място в него, а същата ще бъде обновена с актуалната към момента информация.

Посещавайки сайт на ФК Локомотив Мездра – lokomotivmezdra.com , Вие потвърждавате, че сте прочели политиката за защита на личните данни и сте съгласен с нейното съдържание.